Cập nhật giá đất nông nghiệp Bình Phước mới nhất

Cập nhật giá đất nông nghiệp Bình Phước mới nhất

Giá đất nông nghiệp Bình Phước hiện nay đang dao động ở mức như thế nào? Cập nhật giá đất nông nghiệp chi tiết và mới nhất 2022.

“Trào lưu” xuống tiền cho đất nông nghiệp Bình Phước ngày càng cho thấy nền nhiệt không ngừng tăng cao. Với lợi thế quỹ đất rộng lớn, giàu tiềm năng, không khó để lý giải vì sao dòng tiền đổ vào đất vườn Bình Phước, đất rẫy Bình Phước,… lại mạnh mẽ đến vậy. Các thông tin bán rẫy điều tại Bình Phước, bán vườn sầu riêng Bình Phước, bán đất sào đất mẫu Bình Phước liên tục ghi nhận tín hiệu quan tâm tích cực.

Bên cạnh sự sôi động của nguồn cung, đại bộ phận người mua hiện đang tìm hiểu khá kỹ về giá đất nông nghiệp Bình Phước. Đây là cơ sở quan trọng để so sánh giữa giá theo quy định và giá thực tế, mức giá áp dụng cho các nghĩa vụ tài chính khi mua bán, chuyển mục đích,…

Để bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, dưới đây là cập nhật giá đất nông nghiệp Bình Phước mới nhất và một số lưu ý quan trọng.

Xác định vị trí đất nông nghiệp

Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác ở khu vực 1 và khu vực 2 được phân thành 04 vị trí trên cơ sở các tiêu chí sau:

 • Vị trí 1: Thửa đất mặt tiền đường phố, đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã;
 • Vị trí 2: Thửa đất mặt tiền đường giao thông liên thôn, liên ấp liên khu phố;
 • Vị trí 3: Thửa đất mặt tiền các đường giao thông còn lại;
 • Vị trí 4: Các vị trí đất còn lại.

Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện, thị xã thành phố được phân thành 01 vị trí.

Trường hợp thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn, có từ 02 cạnh trở lên tiếp giáp với nhiều đường khác nhau thì vị trí đất được xác định theo đường có vị trí cao nhất.

Giá đất nông nghiệp Bình Phước

Một số quy định chung về giá đất nông nghiệp

Giá đất nông nghiệp được tính bằng 30% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí, phạm vi trong các trường hợp sau:

 • Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở.
 • Đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư chưa có quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.

Giá đất nông nghiệp thuộc các trường hợp trên không vượt quá mức sau:

 • Đối với địa bàn các phường thành phố Đồng Xoài không được cao hơn 300.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.
 • Đối với địa bàn các phường thị xã Bình Long, thị xã Phước Long không được cao hơn 250.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.
 • Đối với địa bàn các xã thuộc thành phố, thị xã và thị trấn các huyện không được cao hơn 200.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.
 • Đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh không được cao hơn 150.000 đồng/m2 và không thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm.

Giá đất nông nghiệp trong các trường hợp đặc biệt

 • Đất nông nghiệp khác: Được tính bằng giá đất trồng cây lâu năm liền kề có cùng khu vực, vị trí; trường hợp không có đất trồng cây lâu năm liền kề thì lấy giá đất trồng cây lâu năm khu vực gần nhất.
 • Đối với diện tích đất trồng rừng sản xuất sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm thì được xác định bằng với đơn giá đất trồng cây lâu năm.
 • Đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản nằm xen kẽ bởi các loại đất khác và hiện trạng sử dụng vào mục đích khác thì được xác định bằng với đơn giá đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng.

Chi tiết giá đất nông nghiệp Bình Phước

Lưu ý: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Đất trồng cây hàng năm

STT Đơn vị hành chính

Giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2 Vị trí 3

Vị trí 4

I Thành phố Đồng Xoài
1 Phường Tân Phú 100 90 80 70
2 Phường Tân Đồng 100 90 80 70
3 Phường Tân Bình 100 90 80 70
4 Phường Tân Xuân 100 90 80 70
5 Phường Tân Thiện 100 90 80 70
6 Phường Tiến Thành 100 90 80 70
7 Xã Tân Thành 70 60 50 40
8 Xã Tiến Hưng 70 60 50 40
II Thị xã Phước Long
1 Xã Phước Tín 70 60 50 40
2 Xã Long Giang 70 60 50 40
3 Phường Long Thủy 100 90 80 70
4 Phường Thác Mơ 100 90 80 70
5 Phường Sơn Giang 100 90 80 70
6 Phường Long Phước 100 90 80 70
7 Phường Phước Bình 100 90 80 70
III Thị xã Bình Long
1 Phường Hưng Chiến 95 85 75 65
2 Phường An Lộc 90 80 70 60
3 Phường Phú Thịnh 90 80 70 60
4 Phường Phú Đức 90 80 70 60
5 Xã Thanh Lương 65 55 50 45
6 Xã Thanh Phú 65 55 50 45
IV Huyện Bù Gia Mập
1 Xã Phú Nghĩa 33 30 27 24
2 Xã Đak Ơ 33 30 27 24
3 Xã Bù Gia Mập 33 30 27 24
4 Xã Đức Hạnh 36 33 30 27
5 Xã Bình Thắng 36 33 30 27
6 Xã Phú Văn 33 30 27 24
7 Xã Đa Kia 36 33 30 27
8 Xã Phước Minh 36 33 30 27
V Huyện Lộc Ninh
1 Thị trấn Lộc Ninh 60 55 40 35
2 Xã Lộc Hòa 40 35 30 23
3 Xã Lộc An 35 31 27 23
4 Xã Lộc Tấn 40 35 30 25
5 Xã Lộc Thạnh 40 35 30 23
6 Xã Lộc Hiệp 40 35 30 23
7 Xã Lộc Thiện 40 35 30 23
8 Xã Lộc Thuận 40 35 30 23
9 Xã Lộc Quang 40 35 30 23
10 Xã Lộc Phú 40 35 30 23
11 Xã Lộc Thành 40 35 30 23
12 Xã Lộc Thái 40 35 30 25
13 Xã Lộc Điền 40 35 30 23
14 Xã Lộc Hưng 40 35 30 25
15 Xã Lộc Thịnh 40 35 30 23
16 Xã Lộc Khánh 40 35 30 25
VI Huyện Bù Đốp
1 Thị trấn Thanh Bình 40 30 28 25
2 Xã Hưng Phước 30 25 22 20
3 Xã Phước Thiện 30 25 22 20
4 Xã Thiện Hưng 30 25 22 20
5 Xã Thanh Hòa 30 25 22 20
6 Xã Tân Thành 30 25 22 20
7 Xã Tân Tiến 30 25 22 20
VII Huyện Hớn Quản
1 Thị trấn Tân Khai 55 50 40 35
2 Xã Thanh An 26 24 22 19
3 Xã An Khương 26 22 20 19
4 Xã An Phú 29 27 26 25
5 Xã Tân Lợi 26 24 23 22
6 Xã Tân Hưng 26 24 23 22
7 Xã Minh Đức 29 27 26 25
8 Xã Minh Tâm 29 27 26 25
9 Xã Phước An 27 25 24 23
10 Xã Thanh Bình 30 28 27 26
11 Xã Đồng Nơ 30 28 27 25
12 Xã Tân Hiệp 32 29 28 27
13 Xã Tân Quan 30 28 27 26
VIII Huyện Đồng Phú
1 Thị trấn Tân Phú 75 65 55 45
2 Xã Thuận Lợi 40 35 30 25
3 Xã Đồng Tâm 37 33 26 23
4 Xã Tân Phước 40 35 30 25
5 Xã Tân Hưng 40 35 30 25
6 Xã Tân Lợi 40 35 30 25
7 Xã Tân Lập 40 35 30 25
8 Xã Tân Hòa 37 33 26 23
9 Xã Thuận Phú 40 35 30 25
10 Xã Đồng Tiến 40 35 30 25
11 Xã Tân Tiến 40 35 30 25
IX Huyện Bù Đăng
1 Thị trấn Đức Phong 50 46 43 40
2 Xã Nghĩa Trung 30 27 25 22
3 Xã Đức Liễu 35 33 30 27
4 Xã Minh Hưng 40 35 33 30
5 Xã Bom Bo 35 32 28 25
6 Xã Thọ Sơn 30 27 25 22
7 Xã Phú Sơn 30 27 25 22
8 Xã Đoàn Kết 30 27 25 22
9 Xã Thống Nhất 30 27 25 22
10 Xã Bình Minh 30 27 25 22
11 Xã Đồng Nai 27 25 23 21
12 Xã Đường 10 30 27 25 22
13 Xã Phước Sơn 30 27 25 22
14 Xã Đăng Hà 27 25 22 20
15 Xã Đăk Nhau 27 25 22 20
16 Xã Nghĩa Bình 30 27 25 22
X Huyện Chơn Thành
1 Thị trấn Chơn Thành 100 80 65 50
2 Xã Thành Tâm 85 65 50 40
3 Xã Minh Lập 85 65 50 40
4 Xã Quang Minh 80 60 45 35
5 Xã Minh Hưng 85 65 50 40
6 Xã Minh Long 85 65 50 40
7 Xã Minh Thành 85 65 50 40
8 Xã Nha Bích 85 65 50 40
9 Xã Minh Thắng 85 65 50 40
XI Huyện Phú Riềng
1 Xã Long Bình 35 32 28 25
2 Xã Bình Tân 35 32 28 25
3 Xã Bình Sơn 35 32 28 25
4 Xã Long Hưng 35 32 28 25
5 Xã Phước Tân 35 32 28 25
6 Xã Bù Nho 35 32 28 25
7 Xã Long Hà 35 32 28 25
8 Xã Long Tân 35 32 28 25
9 Xã Phú Trung 35 32 28 25
10 Xã Phú Riềng 35 32 28 25

Đất trồng cây lâu năm

STT Đơn vị hành chính

Giá đất

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

Vị trí 4

I Thành phố Đồng Xoài
1 Phường Tân Phú 150 140 130 120
2 Phường Tân Đồng 150 140 130 120
3 Phường Tân Bình 150 140 130 120
4 Phường Tân Xuân 150 140 130 120
5 Phường Tân Thiện 150 140 130 120
6 Phường Tiến Thành 150 140 130 120
7 Xã Tân Thành 120 110 95 80
8 Xã Tiến Hưng 120 110 95 80
II Thị xã Phước Long
1 Xã Phước Tín 120 110 95 80
2 Xã Long Giang 120 110 95 80
3 Phường Long Thủy 150 140 130 120
4 Phường Thác Mơ 150 140 130 120
5 Phường Sơn Giang 150 140 130 120
6 Phường Long Phước 150 140 130 120
7 Phường Phước Bình 150 140 130 120
III Thị xã Bình Long
1 Phường Hưng Chiến 110 100 90 80
2 Phường An Lộc 120 110 100 90
3 Phường Phú Thịnh 110 100 90 80
4 Phường Phú Đức 110 100 90 80
5 Xã Thanh Lương 90 80 70 60
6 Xã Thanh Phú 90 80 70 60
IV Huyện Bù Gia Mập
1 Xã Phú Nghĩa 45 42 37 35
2 Xã Đak Ơ 45 42 37 35
3 Xã Bù Gia Mập 45 42 37 35
4 Xã Đức Hạnh 50 46 40 38
5 Xã Bình Thắng 50 46 40 38
6 Xã Phú Văn 45 42 37 35
7 Xã Đa Kia 50 46 40 38
8 Xã Phước Minh 50 46 40 38
V Huyện Lộc Ninh
1 Thị trấn Lộc Ninh 105 95 85 80
2 Xã Lộc Hòa 60 50 40 35
3 Xã Lộc An 55 45 40 35
4 Xã Lộc Tấn 60 55 50 45
5 Xã Lộc Thạnh 55 45 40 35
6 Xã Lộc Hiệp 60 55 50 45
7 Xã Lộc Thiện 60 55 50 45
8 Xã Lộc Thuận 55 45 40 35
9 Xã Lộc Quang 55 45 40 35
10 Xã Lộc Phú 55 45 40 35
11 Xã Lộc Thành 55 45 40 35
12 Xã Lộc Thái 60 55 50 45
13 Xã Lộc Điền 60 55 50 45
14 Xã Lộc Hưng 60 55 50 45
15 Xã Lộc Thịnh 60 55 50 45
16 Xã Lộc Khánh 60 55 50 45
VI Huyện Bù Đốp
1 Thị trấn Thanh Bình 50 40 35 30
2 Xã Hưng Phước 40 30 27 25
3 Xã Phước Thiện 40 30 27 25
4 Xã Thiện Hưng 40 30 27 25
5 Xã Thanh Hòa 40 30 27 25
6 Xã Tân Thành 40 30 27 25
7 Xã Tân Tiến 40 30 27 25
VII Huyện Hớn Quản
1 Thị trấn Tân Khai 62 58 55 50
2 Xã Thanh An 45 40 35 30
3 Xã An Khương 45 40 35 30
4 Xã An Phú 45 40 35 30
5 Xã Tân Lợi 45 40 35 30
6 Xã Tân Hưng 45 40 35 30
7 Xã Minh Đức 45 40 35 30
8 Xã Minh Tâm 45 40 35 30
9 Xã Phước An 45 40 35 30
10 Xã Thanh Bình 45 40 35 30
11 Xã Đồng Nơ 50 45 35 30
12 Xã Tân Hiệp 45 40 35 30
13 Xã Tân Quan 45 40 35 30
VIII Huyện Đồng Phú
1 Thị trấn Tân Phú 110 95 85 70
2 Xã Thuận Lợi 55 45 40 35
3 Xã Đồng Tâm 52 40 35 30
4 Xã Tân Phước 55 45 40 35
5 Xã Tân Hưng 55 45 40 35
6 Xã Tân Lợi 55 45 40 35
7 Xã Tân Lập 60 50 40 35
8 Xã Tân Hòa 55 45 40 35
9 Xã Thuận Phú 55 45 40 35
10 Xã Đồng Tiến 55 45 40 35
11 Xã Tân Tiến 60 50 40 35
IX Huyện Bù Đăng
1 Thị trấn Đức Phong 85 54 43 40
2 Xã Nghĩa Trung 50 45 40 35
3 Xã Đức Liễu 50 45 40 35
4 Xã Minh Hưng 55 50 45 40
5 Xã Bom Bo 40 37 35 30
6 Xã Thọ Sơn 37 35 33 30
7 Xã Phú Sơn 37 35 33 30
8 Xã Đoàn Kết 37 35 33 30
9 Xã Thống Nhất 42 37 35 33
10 Xã Bình Minh 37 35 33 30
11 Xã Đồng Nai 37 35 33 30
12 Xã Đường 10 37 35 33 30
13 Xã Phước Sơn 37 35 33 30
14 Xã Đăng Hà 35 33 30 27
15 Xã Đăk Nhau 35 33 30 27
16 Xã Nghĩa Bình 50 45 40 35
X Huyện Chơn Thành
1 Thị trấn Chơn Thành 120 95 75 65
2 Xã Thành Tâm 110 85 65 55
3 Xã Minh Lập 110 85 65 55
4 Xã Quang Minh 100 80 60 50
5 Xã Minh Hưng 110 85 65 55
6 Xã Minh Long 110 85 65 55
7 Xã Minh Thành 110 85 65 55
8 Xã Nha Bích 110 85 65 55
9 Xã Minh Thắng 110 85 65 55
XI Huyện Phú Riềng
1 Xã Long Bình 45 40 35 30
2 Xã Bình Tân 45 40 35 30
3 Xã Bình Sơn 45 40 35 30
4 Xã Long Hưng 45 40 35 30
5 Xã Phước Tân 45 40 35 30
6 Xã Bù Nho 45 40 35 30
7 Xã Long Hà 45 40 35 30
8 Xã Long Tân 45 40 35 30
9 Xã Phú Trung 45 40 35 30
10 Xã Phú Riềng 45 40 35 30

Đất nuôi trồng thủy sản

STT

Đơn vị hành chính

Giá đất

I Thành phố Đồng Xoài
1 Phường Tân Phú 30
2 Phường Tân Đồng 30
3 Phường Tân Bình 30
4 Phường Tân Xuân 30
5 Phường Tân Thiện 30
6 Phường Tiến Thành 30
7 Xã Tân Thành 25
8 Xã Tiến Hưng 25
II Thị xã Phước Long
1 Xã Phước Tín 20
2 Xã Long Giang 20
3 Phường Long Thủy 25
4 Phường Thác Mơ 25
5 Phường Sơn Giang 25
6 Phường Long Phước 25
7 Phường Phước Bình 25
III Thị xã Bình Long
1 Phường Hưng Chiến 30
2 Phường An Lộc 30
3 Phường Phú Thịnh 30
4 Phường Phú Đức 30
5 Xã Thanh Lương 20
6 Xã Thanh Phú 20
IV Huyện Bù Gia Mập
1 Xã Phú Nghĩa 20
2 Xã Đak Ơ 20
3 Xã Bù Gia Mập 20
4 Xã Đức Hạnh 20
5 Xã Bình Thắng 20
6 Xã Phú Văn 20
7 Xã Đa Kia 20
8 Xã Phước Minh 20
V Huyện Lộc Ninh
1 Thị trấn Lộc Ninh
2 Xã Lộc Hòa 20
3 Xã Lộc An 18
4 Xã Lộc Tấn 18
5 Xã Lộc Thạnh 18
6 Xã Lộc Hiệp 18
7 Xã Lộc Thiện 20
8 Xã Lộc Thuận 20
9 Xã Lộc Quang 20
10 Xã Lộc Phú 20
11 Xã Lộc Thành 18
12 Xã Lộc Thái 18
13 Xã Lộc Điền 18
14 Xã Lộc Hưng 18
15 Xã Lộc Thịnh 18
16 Xã Lộc Khánh 20
VI Huyện Bù Đốp
1 Thị trấn Thanh Bình 15
2 Xã Hưng Phước 13
3 Xã Phước Thiện 13
4 Xã Thiện Hưng 13
5 Xã Thanh Hòa 13
6 Xã Tân Thành 13
7 Xã Tân Tiến 13
VII Huyện Hớn Quản
1 Thị trấn Tân Khai 20
2 Xã Thanh An 15
3 Xã An Khương 15
4 Xã An Phú 15
5 Xã Tân Lợi 15
6 Xã Tân Hưng 15
7 Xã Minh Đức 20
8 Xã Minh Tâm 25
9 Xã Phước An 15
10 Xã Thanh Bình 20
11 Xã Đồng Nơ 20
12 Xã Tân Hiệp 20
13 Xã Tân Quan 18
VIII Huyện Đồng Phú
1 Thị trấn Tân Phú 30
2 Xã Thuận Lợi 25
3 Xã Đồng Tâm 20
4 Xã Tân Phước 20
5 Xã Tân Hưng 20
6 Xã Tân Lợi 22
7 Xã Tân Lập 22
8 Xã Tân Hòa 20
9 Xã Thuận Phú 20
10 Xã Đồng Tiến 24
11 Xã Tân Tiến 20
IX Huyện Bù Đăng
1 Thị trấn Đức Phong 15
2 Xã Nghĩa Trung 15
3 Xã Đức Liễu 15
4 Xã Minh Hưng 15
5 Xã Bom Bo 15
6 Xã Thọ Sơn 15
7 Xã Phú Sơn 15
8 Xã Đoàn Kết 15
9 Xã Thống Nhất 15
10 Xã Bình Minh 15
11 Xã Đồng Nai 15
12 Xã Đường 10 15
13 Xã Phước Sơn 13
14 Xã Đăng Hà 13
15 Xã Đăk Nhau 13
16 Xã Nghĩa Bình 15
X Huyện Chơn Thành
1 Thị trấn Chơn Thành 30
2 Xã Thành Tâm 30
3 Xã Minh Lập 30
4 Xã Quang Minh 30
5 Xã Minh Hưng 30
6 Xã Minh Long 30
7 Xã Minh Thành 30
8 Xã Nha Bích 30
9 Xã Minh Thắng 30
XI Huyện Phú Riềng
1 Xã Long Bình 15
2 Xã Bình Tân 15
3 Xã Bình Sơn 15
4 Xã Long Hưng 15
5 Xã Phước Tân 15
6 Xã Bù Nho 15
7 Xã Long Hà 15
8 Xã Long Tân 15
9 Xã Phú Trung 15
10 Xã Phú Riềng 15

Trên đây là toàn bộ giá đất nông nghiệp Bình Phước được cập nhật theo Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. Tuy nhiên, giá giao dịch trên thực tế sẽ có sự khác biệt khá nhiều vì chịu ảnh hưởng bởi thị trường chung và các yếu tố như cây trồng, cơ sở vật chất trên đất,…

Xem thêm: