Người lao động tại Bình Phước được hỗ trợ tiền thuê nhà

Người lao động tại Bình Phước được hỗ trợ tiền thuê nhà

Mới đây, những thông tin về việc Bình Phước áp dụng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã tạo ra nhiều tín hiệu tích cực.

Sáng ngày 5/5, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26-4-2022 của UBND tỉnh Bình Phước đến 11 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp. Cụ thể, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ chính sách

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước được chia thành 02 nhóm: Nhóm quay trở lại làm việc và nhóm đang làm việc, áp dụng cho lao động trong các hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp.

Nhóm đang làm việc, áp dụng mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng và tối đa 03 tháng:

 • Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến 30-6-2022;
 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nhóm quay trở lại làm việc, áp dụng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng và tối đa 03 tháng:

 • Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1-4-2022 đến 30-6-2022;
 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ 1-4-2022 đến 30-6-2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngoài ra, các đối tượng cần đáp ứng thêm điều kiện có xác nhận của cơ quan BHXH. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hoặc mới tuyển dụng, chưa tham gia BHXH bắt buộc thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập hồ sơ.

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Nguyên tắc áp dụng chính sách hỗ trợ

 • Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
 • Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.
 • Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người thì được hỗ trợ tại nơi tham gia BHXH bắt buộc.
 • Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.
 • Tính đến thời điểm hiện nay, có hơn 19.000 lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Tỉnh vẫn đang tiếp nhận đến hết ngày 15/8 và thời gian thực hiện hỗ trợ sẽ kết thúc trước 30/9 năm nay.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đã tạo được sự phấn khởi cho người lao động trên địa bàn tỉnh, nhất là sau giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh. Tỉnh đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh phối hợp giữa các ban ngành để chính sách được thực hiện theo đúng tinh thần, mục đích đề ra.

Xem thêm: